Bouw De IJzergieterij gaat door!

De Raad van State heeft op woensdag 24 augustus uitspraak gedaan in de beroepszaak IJzergieterij. In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat de gemeente een vormfout heeft gemaakt in het M.E.R-beoordelingsbesluit.

Dit is een toets die wordt gedaan in het kader van mogelijke milieugevolgen voor een gebied. Het gevolg van de uitspraak is dat de gemeente een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan moet opstellen. Aangezien zowel het bodemonderzoek als de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn, gaat de bouw van de 150 woningen gewoon door. Om in de toekomst te zorgen dat er een passend bestemmingsplan voor het gebied is, gaat de gemeente aan de slag met het herstellen van de vormfout.
 
Wat betekent dit voor de bouw van de IJzergieterij?
 
De geplande 150 woningen in plan De IJzergieterij kunnen en worden gebouwd. De Raad van State heeft verder geen inhoudelijke 'fouten' benoemd die de bouw in de weg zitten.

De Raad van State is op de hoogte van de onherroepelijke vergunningen. Dit is ook uitdrukkelijk besproken tijdens de zitting. Dit betekent dat medio oktober wordt gestart met het aanbrengen van de bodemlussen wat betekent dat de bouw dan officieel is gestart. De bouwvoorbereidingen lopen op dus op schema.